נושא החיבור הפסיכומטרי

    נושא החיבור הפסיכומטרי

הנושאים המוצגים במבחן הם נושאי דעה בו תצטרכו לציין האם אתם תומכים או מסתייגים ממנה. הנושאים יהיו לרוב נושאי בעד ונגד "קלסיים" כגון: בעד ונגד תלבושת אחידה, גישה של ילדים לרשתות חברתיות והמשך ניסויים בבעלי חיים. אולם, תיתכן  גם שאלה על נושא יותר מופשט המצריך חשיבה יצירתית (בעד ונגד החלום האמריקאי, האם מותר לשקר… ).

חשיבות הבנת נושא החיבור עצומה.

היות ותצטרכו לרשום חיבור המביע את דעתכם על הנושא המדובר, סטייה ממנו ,בשל אי הבנה או בלבול, תגרור הורדה משמעותית בציון. לכן, קריאת  אקטיבית של הקטע המציג את הנושא הכרחית. אין להתחיל לכתוב את החיבור טרם הבנה על מה נשאלתם וכיצד נבסס את דעתנו.

קיימות שתי גישות פעולה לגבי מתי לקרוא את הטיזר\הקדמה – 

א) קריאה אקטיבית ישר עם תחילת המבחן והוצאת טענות ממנו במהלך הקריאה הראשונית.

ב) נקרא קודם כל את השאלה ונוודא שהבנו את נושא החיבור.  לאחר מכן נעלה טענות בעד ונגד ללא חשיפה להקדמה ורק לאחר ש"נגמרו" לנו הטענות נעבור על הטיזר.

בשיעור "פיתוח טענות ונימוקים" מוסבר בהרחבה מדוע אופציה ב' עלולה להיות טובה יותר עבור רבים מהניגשים + כיצד קוראים בצורה אקטיבית הדרושה בדרך א'.

נציג כעת את הוראות המטלה. זו תהיה הפעם הראשונה והאחרונה שתקראו אותן – במבחן אין זמן לבזבז על קריאת הוראות ידועות מראש ואין לעבור עליהן בבחינה עצמה.


קראו בעיון את המטלה שבמסגרת וכתבו את החיבור על גיליון הכתיבה.

אורך החיבור הנדרש – 25 שורות לפחות. אין לחרוג מן השורות שבגיליון. אם אתם זקוקים לטיוטה, השתמשו במקום המיועד לכך (הטיוטה לא תיבדק). לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידכם. כתבו בעברית בלבד, בסגנון ההולם כתיבה עיונית והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה.

כתבו את החיבור בעפרון בלבד, והקפידו על כתב יד ברור ומסודר. אתם רשאים להשתמש במחק.

 

 

top
  מצוות הבודקים

הדר גנות - מדריך פסיכומטרי מנוסה עם מעל 5 שנות וותק 

והכשרה ספציפית לבדיקת מטלת הכתיבה. 

לחוות דעת של תלמידי עבר לחצו פה

                                                                                                                                                                                                                   כל הזכויות שמורות  © Checked