איך מחשבים ציון חיבור בפסיכומטרי

איך מחשבים ציון חיבור בפסיכומטרי

שאלה נפוצה בקרב ניגשים היא איך מחשבים ציון חיבור בפסיכומטרי?

בכדי להבין איך לחשב את ציון החיבור הפסיכומטרי עלינו ראשית כל להבין כיצד הוא מדורג.

החיבור נבדק על ידי  שני בודקים שונים ,כאשר כל אחד נותן ציון בין 1-6 בממד התוכן ובממד הלשון.

אם הדירוג של הבודקים לא תואם אז מעבירים את הבדיקה לבודק בכיר שלישי שיקבע לבד את הציון.

 

ציון מטלת הכתיבה בפסיכומטרי מורכב משולשה חלקים = ממד התוכן, ממד הלשון ואורך החיבור, כך שלכל חלק יש קריטריונים שאי עמידה בהם תגרור הורדת בציון.

ממד התוכן –

 1. התמקדות בנושא ואי סטייה ממנו – דוגמה בולטת לכך, היא כתיבה על טבעונות בחיבור בו נשאלים האם יש להמשיך ניסויים בבעלי חיים? ייתכן ויש קשר מחשבתי בין השניים, אך התמקדות בתפל גוררת זליגה רעיונית.
 2. הרחבה וביסוס הטענות – לא מספיק לציין את דעתנו בצורה יבשה, אלא יש לבססה לעומק.
 3. רהיטות רעיונית – בחירת טענות ודוגמות הקשורות זו לזו וניתן לשלבן בצורה קולחת.
 4. ביקורתיות – בחיבור יש להציג גם דעה המנוגדת לדעתנו ולסייגה. היכולת לבחון את דעת האחר מציגה פן ביקורתי וחובה להכניסו בחיבור.

 

קריטריון 1 2 3 4 5 6
רעיון מרכזי, דעה ודיון רלוונטי לא קיים כמעט ולא קיים קיים במידה מספקת קיים קיים ומפותח קיים ומפותח באופן יוצא דופן
פיתוח רעיוני דל כמעט ולא מפותח מפותח במידה מספקת מפותח מפותח מאוד מפותח באופן יוצא דופן
מיקוד ולכידות היעדר מיקוד כמעט ולא ממוקד ולכיד בחלקים מסוימים בלבד ממוקד ממוקד מאוד ממוקד ולכיד ביותר
חשיבה ביקורתית לא קיימת ביטוי מועט קיימת רק בחלקים מסוימים קיימת קיימת ומפותחת חשיבה ביקורתית יוצאת דופן

 

 ממד הלשון

 1. שפה עשירה, קולחת ואחידה ברמתה – יש לשמור על משלב לשוני גבוה ואחיד. מצד אחד, יש להימנע משימוש בסלנג ושפת רחוב .מצד שני, יש להימנע מניסיון מאולץ להשתמש במילים "גבוהות" שלא הולכות יד ביד עם יתר המשפט. (ייתכן ו"חדשות לבקרים" יישמע יותר טוב מ"בעת האחרונה", אך אם קיימת אי אחידות במשלב הלשוני אז הניסיון ל"שדרג" את המשפט רק ייפגע בו).
 2. דיוק בדקדוק ובתחביר – שימוש נכון בסימני פיסוק, מילות יחס וכדומה…
 3. מבנה החיבור – חלוקת החיבור לפסקאות (פתיחה, גוף וסיכום) ושימוש נכון במילות קישור.
 4. סוגי משפטים שונים(תחביר) – משפט פשוט, מורכב ומאוחה.

המרכז הארצי אינו מוריד ציון על שגיאות כתיב

 

קריטריון

 

1 2 3 4 5 6
שימוש בעושר לשוני עילג דל לא בהיר בהיר קולח עשיר
ניסוח ההולם כתיבה עיונית אינו הולם כלל ברובו אינו הולם הולם רק בחלקים מסוימים הולם ברובו הולם הולם ביותר
דיוק בדקדוק ובתחביר כלל לא כמעט ולא רק בחלקים מסוימים ברובו מדויק מדויק ומגוון
דיוק סמנטי כלל לא כמעט ולא רק בחלקים מסוימים ברובו מדויק מדויק ומגוון
מגוון סוגי משפטים לא מגוון קצת מגוון מגוון בחלקו מגוון ברובו מגוון מגוון ביותר
גיוון תחבירי (חלוקה לפסקאות, מילות קישור) לא מגוון קצת מגוון מגוון בחלקו מגוון ברובו מגוון מגוון ביותר

 

אורך החיבור – המרכז הארצי דורש חיבור בין 25-50 שורות, כאשר אי עמידה במספר השורות המינימלי פוגע בציון החיבור הפסיכומטרי. ביום המבחן תקבלו דף בן 50 שורות עליו יש לרשום את החיבור. אין אפשרות לקבל דף טיוטה או לקבל דף נוסף במהלך המבחן. בנוסף, אין לרשום מעבר לשורות המוגדרות ולחרוג לשוליים היות והחלקים הללו עלולים לא להיבדק כלל.

מספר שורות 0-10 10-19 20-24 25-50 50+
החיבור
לא ייבדק
הורדת נקודה
אחת מהציון בממד הלשון
הורדת
2 נקודות
מהציון בממד הלשון
החיבור
לא ייבדק

 

 

ציון חיבור פסיכומטרי משולב = ממד תוכן + ממד לשון + עמידה באורך הנדרש

 

חישוב ציון הפרק המילולי עם ציון החיבור

"קיבלתי את בדיקת מטלת הכתיבה והציון המשולב שקיבלתי הוא 18 מתוך 24. כיצד אני משלב את ציון החיבור בציון המילולי/בציון הכולל של הבחינה?"

שלב א’נספור את מספר התשובות הנכונות בפרקי החשיבה המילולית ונחשב בכמה אחוזים צדקנו.

 • בחישוב לדוגמה נצא מנקודת הנחה שצדקנו 70%.

שלב ב’ נחשב את אחוז ההצלחה שלנו במטלת הכתיבה.

 • נניח שקיבלנו בחיבור ציון משולב של 18 מתוך 24 השווים 75%.

שלב ג’ נכפיל את התוצאות שקיבלנו בשלב א’ ו-ב’ בשווי היחסי שלהם מציון החלק המילולי הכללי בבחינה (25% לציון החיבור ו-75% לציון הפרקים המילוליים).

 • חישוב הציון הכללי בתחום המילולי:
  75 (של מטלת הכתיבה) כפול 0.25 + 70 (של הפרקים) כפול 0.75 = 18.75 + 52.5 = 71.25

 

שלב ד’ תרגום האחוזים שקיבלנו לציון גולמי.

 • 71.25% מתוך פרק מילולי בודד שווים  16 שאלות נכונות (32 שאלות נכונות בשני פרקים).

 

שלב ה’ המרת כמות התשובות הנכונות שקיבלנו לציון המילולי הסופי – נבדוק בטבלה ההמרה המופיע בסוף כל מבחן.

 • כך למשל, בבחינה הפסיכומטרית של סתיו 2019 שווי 32 שאלות נכונות הוא 117 בציון המילולי הסופי. (עמוד 62 בטופס הבחינה המפורסם על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה).

 

📝 רוצה לדעת מה הציון שלך במטלת הכתיבה?📝

צוות checked מציע שירות בדיקת מטלות כתיבה פסיכומטריות הכוללות:

א) דגשים על טופס החיבור עצמו

ב) הערות מהותיות של הבודק

ג) ציון סופי המוצג לפי חלקיו השונים בטבלת ממד הלשון וממד התוכן

ד) בדיקה עד 72 שעות מרגע השליחה

כך שתדעו בדיוק מה צריך לשנות ואיך להשתפר! 

top
  מצוות הבודקים

הדר גנות - מדריך פסיכומטרי מנוסה עם מעל 5 שנות וותק 

והכשרה ספציפית לבדיקת מטלת הכתיבה. 

לחוות דעת של תלמידי עבר לחצו פה

                                                                                                                                                                                                                   כל הזכויות שמורות  © Checked