מילות קישור

מילות קישור למטלת הכתיבה

כתיבת חיבור טיעון מחייבת שימוש נכון במילות קישור מגוונות בין החלקים השונים. בחלק זה רשימה מצומצמת של מילות קישור עדיפות לשימוש במבחן הפסיכומטרי.

*מומלץ לאמץ מספר מילות קישור מכל קטגוריה ולהשתמש בהן בעת הכתיבה.

 

מילות ניגוד אך, אולם, לעומת זאת, אלא, בניגוד ל.., ואילו, בניגוד לכך, מצד אחד… מצד שני, בעוד ש… , מחד גיסא… מאידך  גיסא, מנגד, כנגד, אדרבא
מילות תנאי אם, לו, בתנאי ש… , אלמלא, אילולא
מילות השוואה בדומה ל… , כפי ש… , כך גם, כמו, יחסית ל…, בהשוואה ל.., במקביל ל.., במידה
מילות תוספת כמו כן, יתר על כן, זאת ועוד, נוסף על כך, יתרה מכך, מעבר לכך, בנוסף
מילות הבהרה משמע, זאת אומרת, כלומר, דהיינו
מילות תוצאה לכן, על כן, כתוצאה מכך, משום כך, עקב כך, בשל כך, אי לכך, נובע מכך, לפיכך
מילות הדגמה כך למשל, כגון, לדוגמה, כמו
מילות ויתור למרות, למרות זאת , בכל אופן, עם זאת, חרף…, אך… , אם כי, , אף על פי
מילות סיכום לסיכום, לבסוף, סיכומו של דבר

 

top
  מצוות הבודקים

הדר גנות - מדריך פסיכומטרי מנוסה עם מעל 5 שנות וותק 

והכשרה ספציפית לבדיקת מטלת הכתיבה. 

לחוות דעת של תלמידי עבר לחצו פה

                                                                                                                                                                                                                   כל הזכויות שמורות  © Checked