שלדים ומבנים לחיבור

מבנה החיבור הפסיכומטרי

בפרק החיבור הפסיכומטרי נדרש לכתוב חיבור דעה תוך שימוש במבנים/שלדים מסויימים החוזרים על עצמם כל פעם. כל שלד יציג לנו כיצד לסדר את הטענות והנימוקים שהעלנו לפני כן בחלק תכנון החיבור והוצאת הטענות.

שלושת המבנים לחיבור הם:

  •     שלד קלאסי
  •     שלד מאזניים
  •     שלד זוגי

מומלץ לאמץ את אחד מהם כך שהכתיבה ב"זמן אמת" תהיה כמעט אוטומתית ולא תצטרכו לבזבז זמן על ערעורים לגבי הסדר.


שלד קלאסי

פסקה 1 – פתיחה :

הצגת הנושא

הצגת הדעות השונות בכלליות.

הצגת דעתי האישית

פסקה 2 – טענה ראשונה (בה אני מצדד) :

הצגת הטענה

ביסוס הטענה בעזרת נימוקים ודוגמאות ( עדיפות לביסוסים "מיוחדים" שהעלנו לבד)

פסקה 3 – טענה שנייה (בה אני מצדד) :

שימוש במילת קישור תוספת

הצגת הטענה

ביסוס הטענה בעזרת נימוקים ודוגמאות ( עדיפות לביסוסים "מיוחדים" שהעלנו לבד)

פסקה 4 – טענה נגדית + הפרכתה :

מילת קישור ניגוד

הצגת הטיעון הנגדי

הרחבה קצרה על הטיעון

סיוג הטיעון בעזרת נימוקים ודוגמאות

פסקה 5 – סיכום

ציון דעתי

חזרה קצרה על הנימוקים התומכים בדעתי

(אפשר להציע פתרון קונקרטי)

 

שלד זה טוב כאשר קיימים נימוקים חזקים עבור צד אחד + אפשרות לסייג ביתר קלות את הצד השני.


שלד מאזניים

פסקה 1 – פתיחה :

הצגת הנושא

הצגת הטענות השונות בקצרה

הצגת דעתי האישית

פסקה 2 – טענה ראשונה :

הצגת הטענה

ביסוס בעזרת דוגמאות ונימוקים

פסקה 3 – טענה נגדית :

מילת קישור ניגוד

הצגת הטענה המנוגדת לשלי

ביסוס הטענה בעזרת דוגמאות ונימוקים

פסקה 4 – "הכרעה" :

החלטה במה אנו תומכים והצגת דעתנו

הפרכת הטענה הנגדית

פסקה 5 – סיכום :

דעתנו האישית

חזרה על הנימוקים בתמצתיות

 

שלד זה מעט יותר מורכב ומחייב סיוג  כמעט מוחלט של הטענה המנוגדת , היות ומרחיבים יותר עליה במהלכו. 


שלד זוגי

פסקה 1 – פתיחה :

הצגת הנושא

הצגת הדעות השונות בכלליות.

הצגת דעתי האישית

פסקה 2 – טענה ראשונה (בה אני מצדד) :

הצגת הטענה

ביסוס הטענה בעזרת נימוקים ודוגמאות ( עדיפות לביסוסים "מיוחדים" שהעלנו לבד)

 

פסקה 3 – טענה נגדית + הפרכתה :

מילת קישור ניגוד

הצגת הטיעון הנגדי

הרחבה קצרה על הטיעון

סיוג הטיעון בעזרת נימוקים ודוגמאות

פסקה 4 – סיכום

ציון דעתי

חזרה קצרה על הנימוקים התומכים בדעתי

(אפשר להציע פתרון קונקרטי)

 

שלד זה כמעט זהה למבנה הקלאסי אך בעל רק 2 פסקאות בגוף החיבור. מומלץ למי שלא הצליח להעלות מספיק טענות.

שימו לב – בגלל שיש פחות טענות חובה להרחיב יותר על כל אחת מהן. 

top
  מצוות הבודקים

הדר גנות - מדריך פסיכומטרי מנוסה עם מעל 5 שנות וותק 

והכשרה ספציפית לבדיקת מטלת הכתיבה. 

לחוות דעת של תלמידי עבר לחצו פה

                                                                                                                                                                                                                   כל הזכויות שמורות  © Checked